سوالات متداول


تخفیف خرید 8%ی  که جهت سفارشات سایت و اپلیکیشن قرار داده اید، به کدام محصولات تعلق می گیرد؟

این تخفیف، به تمامی محصولات تعلق می گیرد.